Om oss

Så säljer vi batterier

Kundfokus är ett ledord i hela vår verksamhet. Vi är en marknadsorienterad organisation med säljare och produktspecialister som har tätt samarbete direkt med marknadsledande tillverkare.

För oss är det viktigt att bygga långvariga och nära relationer med dig som kund för att snabbt och effektivt erbjuda rätt produkt.

Genom vårt breda produktsortiment ges du möjligheten att optimera batterivalet efter kravbild, vilket säkerställer anläggningens drifttid. Med ständig produktutveckling och sökande av nya tillverkare kan du som kund vara trygg i att dina framtida behov uppfylls.

Vår ambition är att vara en helhetsleverantör med högt ställda krav på sortiment, kvalitet, logistik och utbildning. Med Yuasa som är en av världens största tillverkare på batterier har vi tillgång till ett sortiment som täcker behovet för bil-, mc-, och lastbilsbruk.

Över 90 % av alla nya motorcyklar är originalutrustade med ett Yuasa-batteri, mycket på grund av Yuasas höga tillförlitlighet och prestanda. Även i många av dagens nya bilar och lastbilar är deras batterier originalmonterade.

Exempel på kända fordonstillverkare som har merparten av Yuasa-batterier i sin produktion är: Honda, Subaru, Mitsubishi, Toyota, Lexus, ISUZU, Suzuki, Hyundai, Mazda och Nissan men även tillverkare som BMW, Ford, Mercedes och GM har modeller med Yuasa-batteri.

2013 uppdaterade Yuasa alla modeller av startbatterier till bilar och lastbilar. Sortimentet breddades och alla standardmodeller tillverkas nu med kalcium/kalcium-teknik för ökad kallstartseffekt (CCA).

De flesta batterier är även utrustade med en laddindikator så att man kan se batteriets status.

Instrument som förenklar

Med Yuasas batteritestare kan vi snabbt och enkelt erbjuda våra kunder kostnadsfria batteritest på de flesta batterityper.
Yuasa har även ett konfigurationsverktyg för batteribyte som behövs i flertalet nya bilar för programmering av att ett nytt batteri installerats.

Kvalitet och miljö

Helhetsintrycket av en affärsrelation är beroende av kvaliteten på de samlade insatserna. Vårt kvalitetsarbete är en viktig del av vår verksamhetsstyrning. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att höja kvaliteten och vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vårt miljöarbete styrs av en vilja att påverka miljön så lite som möjligt genom att hushålla med resurser. Vi minskar också miljöpåverkan genom krav på på våra tillverkares materialval i produkter och förpackningar samt med ökat miljöfokus på transporter av varor och personal.

Batteripoolen är anslutna till BlyBatteriRetur och uppfyller därmed kraven i förordningen om producentansvar för blybatterier.

Kvalitetspolicy

Batteripoolen AB ska kontinuerligt utveckla sitt kunderbjudande

Vi skapar mervärde och gör det lättare för kunden genom:

 • Hög kunskap genom specialisering i produktområden
 • Möjlighet till kundanpassning och förädling
 • Logistik med hög leveranssäkerhet
 • Ständiga förbättringar av våra processer

Vår metod
Ansvaret fördelas genom våra dagliga kvalitetsmöten och dokumentation av arbetet sker på de tavlor som finns och syns ute i verksamheten.

Tack vare vårt kvalitetsarbete (OEM Quality Development) genomför vi löpande förbättringar som leder till hög leveranssäkerhet samt utveckling av vårt kunderbjudande.

Kvalitetscertifiering
Kvalitetsarbetet är en viktig del av vår verksamhetsstyrning och vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Effektiv reklamationshantering
Reklamationer är tyvärr ofrånkomligt. Däremot kan en reklamation vara en källa till utveckling och ny kunskap. Ambitionen när Batteripoolen får en reklamation är att skyndsamt och effektivt lösa ärendet så att kunden får en relevant ersättning men också att genomföra korrigerande åtgärder för att undvika att felet upprepas.

Miljöpolicy

Vi följer relevanta lagar och andra krav och arbetar med ständiga förbättringar.

Vi minskar miljöpåverkan:

 • Inom transporter och energiförbrukning
 • Genom utveckling av digitala tjänster:
  – produktinformation
  – orderläggning
  – ordererkännande
  – fakturering
  – arkivering
 • Tillsamman med leverantörerna avseende produkters kemikalieinnehåll

Lämna ett svar