Batterikunskap

Enkel förklaring av volt och ampere

För att enkelt kunna förklara volt och ampere kan man använda en vattenslang som liknelse.
Volt kan jämföras med vattnets tryck i slangen och ampere med mängden vatten som passerar.

Amperetimmar (Ah) är alltså mängden vatten som passerar i slangen per timme.

Batterispänning

Ett laddat batteri fungerar bäst och håller längst.
När batteriet är fulladdat skall det ha nära 12,7V i vilospänning, redan vid 12,2V är batteriet halvladdat och sulfatering påbörjas.
Vid 11,7V är batteriet nästan helt urladdat och i kritiskt behov av laddning.


Räkna ut förbrukning

För att räkna ut hur stor batteribank du behöver till sommarstugans solcellsanläggning finns en enkel formel att följa.
Räkna ihop total förbrukning på dina apparater och dela det med anläggningens volt (vanligtvis 12V) för att få ut förbrukningen i Amp.

Multiplicera det med x antal timmar för att få fram Ah
Watt / Volt = Amp x Timmar = AH

Räkneexempel
Förbrukning/stycke Antal timmar
1st LED-TV 40W 4h 160Wh
4st LED-lampor 5W 6h 120Wh
3st LED-lampor 2W 4h 24Wh
1st Vattenpump 45W 1h 45Wh
2st Mobiltelefoner 15W 2h 60Wh
1st Surfplatta 15W 5h 75Wh
Total dygns förbrukning 484Wh

Vid omformning från 12V till 230V så multiplicera med 15-25% i förlust beroende på omformare.
Som exempel på en 230V tv som drar 45W (45*1,25=56,25) så har den en förbrukning på ca 56W per timme.

Dimensionera gärna din batteribank med minst det dubbla av din maximala dygnsförbrukning för att erhålla en så bra batterilivslängd som möjligt.

Batteribeteckningar

Volt
Volt anger batteriets spänning. 12V är vanligast på dagens fordon. Äldre bilar, äldre traktorer och vissa mopeder har 6V:s system. De flesta Lastbilar har 24V:s system.
Antalet volt som är specificerat för ett batteri gäller när batteriet är fulladdat och ingen last är ansluten. När man ansluter en last till batteriet får man ett visst spänningsfall på grund av den interna resistansen i batteriet.

Ah (Ampéretimmar)
Det är vad man vanligast talar om när det gäller kapaciteten för ett startbatteri. Men vad man i verkligheten läser ut är hur mycket ström över viss tid man kan ta ut. T.ex. stå med lyse eller annan elförbrukare påslaget under viss tid. (Ex; 2 Ampére i 35 tim eller 8 Ampére i 8 tim 45 min.= 70 Ah).

RC (Reserv Capacity)
RC anger hur många minuter batteriet klarar av att lämna 25A.

CCA
Detta anger köldstartseffekten enligt lite olika standarder. I Sverige används än så länge DIN & SAE men EN-normen börjar bli mer och mer vanlig. Det är dessa tal som är mest intres-santa när man jämför startbatterier mot varandra. Två batterier kan ha samma Ah men olika köldstartseffekt. Lite enkelt; strömstyrka vid starttillfället av bilen.

SAE – EN – IEC – DIN

DIN är den tyska standarden.
Styrkan i Ampere som kan tömmas ur batteriet i 30 sekunder vid -18ºC innan spänningen per cell sjunker under 1,5V

SAE är den amerikanska standarden.
Styrkan i Ampere som kan tömmas ur batteriet i 30 sekunder vid -18ºC innan spänningen per cell sjunker under 1,2V

EN är den europeiska standarden.
Styrkan i Ampere som kan tömmas ur batteriet i 10 sekunder vid -18ºC innan spänningen per cell sjunker under 1,25V

IEC är den asiatiska standarden.
Styrkan i Ampere som kan tömmas ur batteriet i 60 sekunder vid -18ºC innan spänningen per cell sjunker under 1,4V


Tips & Råd

Några goda råd
1. Kontrollera med jämna mellanrum att batteriet sitter stadigt i sin hållare.
2. För en säkrare start, längre livslängd och ökad effekt, håll batteriet torrt och rent från smuts.
3. Håll batteripolerna och kabelskorna på batteriet rena från oxider och smörj då och då in dem med fett – dålig kontakt orsakar spänningsfall/sämre starteffekt.
4. Elektrolytnivån i batteriet bör kontrolleras regelbundet och fyll vid behov på ackuvatten till ca 10 mm över plattorna (gäller naturligtvis inte slutna batterier, de behöver inte påfyllning).
5. Laddningstillståndet i batteriet bör kontrolleras då och då med syramätare eller testinstrument. Är densiteten under 1,22 g/cm³ eller spänningen under 12,4 V för ett 12-voltsbatteri måste batteriet laddas. Skiljer densiteten sig i cellerna mer än fyra delstreck på syramätaren är batteriet slut och måste bytas.
6. Se till att ditt nya batteri har rätt kapacitet (Ah) i förhållande till ditt behov.
7. Livslängden minskar på batteriet om du överanstränger batteriet. Startar inte motorn omgående, låt batteriet hämta sig några sekunder innan du försöker på nytt.
8. Innan batterier ställs undan för förvaring ska batteriet laddas till full syravikt. Rengör batteriet och ta om möjligt bort pluskabeln från batteriet för att undvika eventuella krypströmmar. För att få lägsta möjliga självurladdning ska alltid batterier förvaras uppladdat, torrt och så svalt som möjligt. Om batteriet ska stå som reserv och snabbt tas i bruk, mår det bäst i c:a +5°. Ladda batteriet varannan, var tredje månad, gärna oftare.
9. Ett fulladdat batteri fryser inte förrän vid -67° C. Ett urladdat batteri fryser redan vid -7° C. Vid nollgradigt är uttagbar batterikapacitet nere på 80%, vid -25° C endast 60% av kapaciteten.
10. En klocka drar ur batteriet om bilen eller båten står oanvänd en längre tid. Koppla därför loss kablarna på batteriet vid längre driftstopp.
11. Kortslut ej batteriet, exempelvis med ett verktyg, det kan lätt förstöras. Observera risken för gnistbildning vid montering, demontering, hjälpstart och laddning. Anslut jordkabeln sist vid montering och lossa den först vid demontering.
12. Hjälpstart, slå av motorn på hjälpstartande bil. Koppla sedan plus till plus, sedan minus på defekt batteri och i motorchassi på hjälpstartande bil. Starta sedan hjälpstartande bil, varva upp motorn och försök sedan att starta bilen som behöver hjälp. Koppla seden bort kablarna i omvänd ordning. Allt detta för att undvika gnistbildning och explosion. 

Montering
1. Börja alltid med att skruva bort den svarta minuskabeln (jordkabeln) och därefter den röda pluskabeln

2. Rengör polanslutningarna med en polstålborste så att eventuell oxid försvinner och full kontakt uppnås.
3. Se till att det är rent på batterihyllan så att kärlet inte tar skada och syra läcker ut.
4. Spänn fast batteriet så att det sitter stadigt (besiktningskrav).
5. Anslut den röda pluskabeln till plus (+) på batteriet och skruva fast den.
6. Anslut den svarta minuskabeln (jordkabeln) till minus (-) på batteriet och skruva fast den.
7. Skydda batterianslutningarna från oxid genom att smörja in dem med polfett eller annat skyddsmedel.
8. Starta bilen och kontrollera med en voltmätare laddningsspänningen på batteriet som ska vara mellan 14,2 till 14,4 Volt.

Laddning
1. Kontrollera att vätska finns i alla celler. Justera med batterivatten om nivån är för låg.

2. Se till att laddaren har samma spänning (Volt) som batteriets spänning (oftast 12 Volt).
3. Strömstyrkan (Ampere) på laddaren bör optimalt vara 10% av batteriets amperetimmtal (Ah).
4. Anslut laddarens röda kabel till plus (+) på batteriet och den svarta till minus (-).
5. En del laddare startar inte om batterispänningen är lägre än 12 V.
6. Om du använder en traditionell laddare typ VA, kontrollera att spänningen inte överstiger 14,4 Volt. Då blir batteriet varmt risk för kokning föreligger.
7. Bryt nätströmmen först och avlägsna sedan laddningsklämmorna försiktigt. (För att undvika gnistbildning med knallgasexplosion som oönskad effekt.)
8. Efterjustera med batterivatten 10 mm över plattorna, eller till max- märket på långsidan av batterikärlet.

Förvaring
Innan batterier ställs undan för förvaring ska batteriet laddas fullt. Rengör batteriet och ta om möjligt bort pluskabeln från batteriet för att undvika eventuell krypström.

För att få lägsta möjliga självurladdning ska alltid batterier förvaras uppladdat, torrt och så svalt som möjligt. Om batteriet ska stå som reserv och snabbt tas i bruk, mår det bäst i c:a +5°. Ladda batteriet varannan eller var tredje månad, gärna oftare.

Fryspunkt
Ett fulladdat batteri fryser inte förrän vid -67° C. Ett urladdat batteri fryser redan vid -7° C.
Vid nollgradigt är uttagbar batterikapacitet nere på 80%, vid -25° C endast 60%, av angiven kapacitet.