731013

Separett torrdass med värmesits UTGÅTT!

Beskrivning

Separett Torrdass

Uppgradera utedasset! Separett Torrdass är en urinseparerande insats som enkelt monteras i utedasset. Urinen och det fasta
avfallet skiljs åt, latrinlukten försvinner och det betydligt mindre avfallet är enkelt att hantera vid
tömning. Urinen leds bort med slang för infiltration i marken eller till förvaring i tank.

Separett Torrdass 500 med värmesits

Urinseparerande insats, värmesits, slang 2,5 meter för urinavlopp.

Top