370663

Multiprimer Sika Marin 250ml

399,00 kr

Sika® MultiPrimer Marine används till att förbättra vidhäftningen på metaller som aluminium, stål, galvaniserat stål och ickejärn metaller, på trä som teak, mahogny, Oregon pine och kork. Primern kan även användas för att förbättra vidhäftningen hos Sikasil® fogmassor och lim.

Beskrivning

Sika® Multi Primer Marine är en lösningsmedelbaserad färglös till svagt gul primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim.
Sika® MultiPrimer Marine är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner.

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett, olja, damm och kontamineringar.
Vidhäftningen kan även förbättras genom att kombinera processen med annan förbehandling som slipning, rengöring eller aktivering innan appliceringen.

Avluftningstid
Minimum: 30 minuter
Maximalt: 24 timmar
Lagringstid: 9 månader

Top